405412

Twoje IP: 3.215.182.36
2019-12-10 16:06:15

Tematy projektów – semestr II

W II semestrze ramach projektów mentorskich planowane jest uruchomienie 14 grup mentorskich. Każda grupa wypracuje 60 godzin lekcyjnych zajęć. Z tego 30 godzin będzie przeprowadzonych z opiekunem akademickim na Wydziale AEiI Politechniki Śląskiej, a 30 godzin z opiekunem przemysłowym w przedsiębiorstwie. Grupy będą liczyć 3-6 osób. W zajęciach mogą brać udział studenci oraz studentki I-go roku studiów na kierunku Informatyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Więcej o warunkach uruchomienia grup oraz o zasadach rekrutacji do projektów mentorskich w "Regulaminie projektów mentorskich".


Termin realizacji: czerwiec-wrzesień 2013 r.

Tematy projektów mentorskich

1. Informatyczne narzędzia i algorytmy w procesie automatycznego projektowania układów elektronicznych

Opis projektu:
a) metody wyodrębniania bloków funkcyjnych ze złożonego schematu elektronicznego
b) analiza układu elektronicznego metodą potencjałów
c) wykorzystanie technik Programowania Liniowego do analizy układu elektronicznego
d) automatyczna analiza topologii układu elektronicznego
e) automatyczna weryfikacja projektu elektronicznego w aspekcie przestrzegania Reguł Dobrego Projektowania
f) generowanie spójnych raportów (zdalne tworzenie dokumentów w Excel)
g) technologie informatyczne służące do automatyzacji (języki skryptowe, interfejs COM+)
h) podstawowe cechy języków wykorzystywanych do automatyzacji (TCL/Tk, Perl, C++, Visual Basic, Visual Basic Script, Java)
i) Eclipse i Eclipse Modelling Framework (EMF) w procesie automatyzacji
j) Eclipse Xtext – narzędzie do tworzenia własnych języków testowych

2. Przetwarzanie danych, interpretacja oraz raportowanie wyników testów funkcjonalnych w motoryzacji

Opis projektu:
a) Zapoznanie się z platformą programistyczną Eclipse
b) Rozpoznanie dostępnych języków skryptowych takich jak np.: Perl, Python
c) Wykorzystanie bazy danych SQL, przetwarzanie danych
d) Parsowanie (analizowanie składni kodu źródłowego i jego reguł gramatycznych) danych zapisanych w formacie znaczników (na przykład XML)
e) Standardy raportowania wyników testów funkcjonalnych w Motoryzacji

3. Integracja systemu testowego z różnymi platformami sprzętowymi

Opis projektu:
a) Integracja aplikacji CANoe firmy Vector z platformą pomiarową firmy National Instruments
b) Sprawdzenie możliwości integracji aplikacji CANoe z platformą pomiarową firmy dSPACE
c) Sprawdzenie możliwości integracji aplikacji CANoe z aplikacjami Matlab/Simulink

4. Konwerter plików opisujących diagnostykę samochodową

Opis projektu:
a) Podstawy elektronicznych systemów diagnostyki samochodowej
b) Normy diagnostyki samochodowej
c) Formaty danych opisujące diagnostykę (ODX i MDX)

5. Informatyczne i elektroniczne aspekty ochrony lotnisk komunikacyjnych na przykładzie lotniska obsługującego średnio miesięcznie min. 100 tys. pasażerów i wykonującego średniomiesięcznie min. 1500 operacji lotniczych

Opis projektu:
a) Strefy lotniska i poziomy ich zabezpieczenia (oprogramowanie i wykorzystywany sprzęt),
b) Sprzęt elektroniczny używany do ochrony oraz aspekty związane z podnoszeniem zabezpieczeń na lotniskach

6. Wymagania współczesnego oprogramowania dla lotnisk na przykładzie aplikacji w języku Java

Opis projektu:
a) Metodologia opracowania programu w aspekcie praktycznym wraz z dokumentacją
b) Szczegółowy opis algorytmu i wybór środowiska
c) Przykłady praktyczne na podstawie oprogramowanie stosowanego w wybranym porcie lotniczym

7. Selekcja alarmów systemów teletransmisyjnych na przykładzie sieci telekomunikacji komókowej

Opis projektu:
a) Zapoznanie z systemami nadzoru telekomunikacyjnej sieci dostępowej na przykładzie różnych systemów: IBM (NetCool + TPM), TeoCo (Quiq Silvet + Casper), Infosim (Stabilnet)
b) Zapoznanie z najważniejszymi funkcjonalnościami systemów permanentnego dozoru sieci takimi jak: aktywacje nowych elementów

8. Analiza permanentna stanu usług telekomunikacyjnych DSL, Business Everywhere i LTE

Opis projektu:
a) Analiza danych w systemach, raportowanie dla systemów informatycznych
b) Analiza porównawcza zgodności/zmian interfejsu północnego dla alarmów komunikowanych za pomocą protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol) między kolejnymi wersjami oprogramowanie

9. Bezpieczeństwo i niezawodność systemów informatycznych do sterowania ruchem kolejowym

Opis projektu:
a) Wprowadzenie do podstawowych pojęć i zasad związanych z bezpiecznym oprogramowaniem
b) Procedury, instrukcje i normy stosowane w projektowaniu systemów kolejowych
c) Bezpieczna komunikacja w zamkniętych i otwartych systemach transmisji
d) Metody detekcji błędów i wprowadzania stanów FAIL-SAFE w oprogramowaniu
e) Podstawowe zasady postępowania związane z prowadzeniem ruchu kolejowego
f) Wprowadzenie do systemu nadrzędnego EBI Screen 300
g) Prace laboratoryjne - rozszerzenie funkcjonalności wybranych modułów systemu EBI Screen 300
h) Prace laboratoryjne - testowanie wybranych modułów systemu EBI Screen 300

10. Architektura i projektowanie nadrzędnych systemów sterowania ruchem kolejowym

Opis projektu:
a) Architektura oprogramowania systemów nadrzędnych
b) Modelowanie UML - Przypadki użycia
c) Podział funkcji systemów sterowania ruchem kolejowym
d) Architektura danych
e) Bezpieczeństwo - Architektura dwukanałowa
f) Interfejsy pomiędzy systemami
g) Przetwarzanie danych
h) Interfejs graficzny użytkownika
i) Specyfikacja sprzętowa i programowa
j) Testowanie i integracja systemu
k) Utrzymywanie systemów
l) Problemy ochrony i bezpieczeństwa systemów

11. Wydajne aplikacje bazodanowe

Opis projektu:
a) Projektowanie schematu logicznego bazy danych na podstawie wymagań aplikacji
b) Projektowanie fizycznego schematu bazy danych dla danego zestawu wymagań
c) Przechowywanie danych dużych obiektów binarnych w bazie danych
d) Projektowanie i zarządzanie indeksami w celu optymalizacji wydajności
e) Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami w bazie danych
f) Określenie i wdrożenie odpowiedniej strategii tworzenia kopii zapasowych bazy danych
g) Projekt i wdrożenie rozwiązania o wysokiej dostępności

12. Tworzenie aplikacji Microsoft ASP.NET

Opis projektu:
a) Tworzenie formatek WWW ASP.NET
b) Implementacja stron Master Page i kontrolek użytkownika
c) Walidacja danych wejściowych
d) Debugowanie aplikacji ASP.NET
e) Dostęp do bazy danych w aplikacjach ASP.NET
f) Użycie AJAX w aplikacjach ASP.NET

13. Opracowanie modeli matematycznych dynamiki ruchu statków powietrznych wraz z ich implementacją do graficznego silnika czasu rzeczywistego oraz przeprowadzenie testowych symulacji numerycznych

Opis projektu:
a) Analiza literatury w zakresie numerycznych modeli samolotów oraz dynamiki ich ruchu
b) Analiza dostępnych rozwiązań w zakresie symulatorów lotów (software)
c) Analiza dostępnych rozwiązań w zakresie symulatorów lotów (hardware)
d) Analiza interfejsów komunikacji z rozbudowanymi pulpitami sterowniczymi
e) Możliwości programistyczne w zakresie implementacji zaawansowanych algorytmów symulacyjnych
f) Proponowana architektura symulatora lotów (scenariusze testowe, środowisko programistyczne, modułowość, SVN, VPN, uniwersalne biblioteki itp.).

14. Opracowanie, przy wykorzystaniu aplikacji Google, formularzy umożliwiających składanie sprawozdań z działalności jednostki przez Internet

Opis projektu:
a) Realizacja zadania obejmuje opracowanie formularza sprawozdawczego, na podstawie wzoru obowiązującego w jednostce, w której będzie realizowany temat projektu.
b) Formularz/aplikacja umożliwiać będzie sumowanie sprawozdań celem stworzenia sprawozdania łącznego. Sprawozdania będą obejmowały dane wyodrębnione dla podjednostek (np. działów danej jednostki) oraz dane zbiorcze (dla całej jednostki).
c) Zadanie obejmuje podstawowy zakres bezpieczeństwa i dostępu do danych.