405390

Twoje IP: 3.215.182.36
2019-12-10 15:29:50

Tematy projektów - semestr IV

W semestrze IV w ramach projektów mentorskich planowane jest uruchomienie 14 grup mentorskich. Każda grupa wypracuje w semestrze 60 godzin lekcyjnych zajęć. Z tego 30 godzin będzie przeprowadzonych z opiekunem akademickim na Wydziale AEiI Politechniki Śląskiej, a 30 godzin z opiekunem przemysłowym w przedsiębiorstwie. Grupy będą liczyć 3-6 osób. W zajęciach mogą brać udział studenci oraz studentki II-go roku studiów na kierunku Informatyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Więcej o warunkach uruchomienia grup oraz o zasadach rekrutacji do projektów mentorskich w "Regulaminie projektów mentorskich" oraz w Aneksach do Regulaminu.

Termin realizacji projektów: IV i V semestr

Tematy dwusemestralne
Temat 01 – Algorytm do korelacji ścieżek audio

Opis projektu:

 1. wykrycie czy dwie ścieżki audio są identyczne i dobór najlepszej metody ich porównania
 2. opracowanie algorytmu i jego realizacja w języku C:
  • korelacja danych w postaci RAW, PCM
  • korelacja danych w postaci MPEG2 (bez dekodowania)
  • korelacja danych w postaci AAC (bez dekodowania)

Temat 02 – Analiza strumieni audio z transmisji telewizyjnych w celu automatycznej detekcji bloku reklamowego

Opis projektu:

 1. analiza dostarczonych próbek audio i określenie cech charakterystycznych dla bloku reklamowego
 2. opracowanie i realizacja algorytmu wykrywającego bloki reklamowe

Temat 03 – Transkoder z MPEG2 I-frame do JPEG oraz z MPEG4 I-frame (H.264) do JPEG

Opis projektu:

 1. wydobycie i zapisanie ramek typu I ze strumienia danych w formacie MPEG2-TS (ISO/IEC 13818-1) dla komponentu video zakodowanego metodą MPEG2
 2. przekształcenie ramek otrzymanych w podpunkcie a) na plik graficzny w formacie JPEG (ISO/IEC IS 10918-1 | ITU-T Recommendation T.81)
 3. wydobycie i zapisanie ramek typu I ze strumienia danych w formacie MPEG2-TS (ISO/IEC 13818-1) dla komponentu video zakodowanego metodą MPEG4
 4. przekształcenie ramek otrzymanych w podpunkcie c) na plik graficzny w formacie JPEG (ISO/IEC IS 10918-1 | ITU-T Recommendation T.81).

Temat 04 – Sterowanie generatorami sygnału TV z wykorzystaniem aplikacji klient-serwer

Opis projektu:

Zapoznanie ze standardami cyfrowej telewizji DVBT, ISDBT, CMMB, SBTVD. Konfiguracja generatorów firm DekTec i Rohde&Shwarz:

 1. napisanie aplikacji serwer do zarządzania dostępem do zasobów (generatorów TV)
 2. napisanie biblioteki dll do sterowania generatorami firmy DekTec
 3. napisanie biblioteki dll do sterowania generatorami firmy R&S
 4. napisanie aplikacji klient do komunikacji z serwerem Preferowane środowisko C++ .NET

Temat 05 – Aplikacja wizualizacji przebiegu EKG z komunikacją TCP/IP dla systemów Android/Windows 8

Opis projektu:

 1. implementacja protokołu komunikacyjnego pomiędzy tabletem a robotem EgzoEMG
 2. analiza dostępnych kontrolek wykresów dla systemu Android/Windows 8
 3. wizualizacja przebiegu EKG z urządzeń pomiarowych EgzoTech
 4. analiza i wykrywanie przebiegów charakterystycznych na sygnale EKG.

Temat 06 – Opracowanie UI/UX dla systemu Android dla robota rehabilitacyjnego

Opis projektu:

 1. implementacja protokołu komunikacyjnego pomiędzy tabletem a robotem EgzoEMG
 2. stworzenie UI wyświetlania danych rehabilitacyjnych dla programów: pasywnego, aktywnego, aktywnego EMG, gier
 3. stworzenie UI wyświetlania danych pacjentów (dane osobowe, historia ćwiczeń)
 4. stworzenie UI konfiguracji treningu rehabilitacyjnego i wyświetlenie podsumowania treningu
 5. testy funkcjonalne oprogramowania

Temat 07 - Wieloplatformowy klient do zarządzania danymi w chmurze Amazon

UWAGA: Temat nie będzie realizowany!!!


Temat 08 - Wymiana danych między chmurami
Opis projektu:
 1. stworzenie aplikacji do kopiowania danych pomiędzy wybranymi chmurami dostępnymi na rynku tj. Dropbox, Google Drive, AWS i inne, w oparciu o technologię Java
 2. zaprojektowanie interfejsu graficznego aplikacji
 3. zaprojektowanie architektury rozwiązania (proponowane rozwiązanie to webservice z logiką, do tego API oraz klient webowy/desktopowy)
 4. opracowanie dostępnych opcji synchronizacji i kopiowania danych (np. kopiowanie jeden do wielu, pełna synchronizacja, kopiowanie selektywne)
 5. wykorzystanie podejścia BDD/TDD do automatycznych testów funkcjonalnych oraz jednostkowych

 
Tematy jednosemestralne
Temat 09 – Architektura i projektowanie nadrzędnych systemów sterowania ruchem kolejowym

Opis projektu:

 1. architektura oprogramowania systemów nadrzędnych
 2. modelowanie UML - przypadki użycia
 3. podział funkcji systemów sterowania ruchem kolejowym
 4. architektura danych
 5. bezpieczeństwo - architektura dwukanałowa
 6. interfejsy pomiędzy systemami
 7. przetwarzanie danych
 8. interfejs graficzny użytkownika
 9. specyfikacja sprzętowa i programowa
 10. testowanie i integracja systemu
 11. problemy ochrony i bezpieczeństwa systemów

Temat 10 – Tworzenie specyfikacji testów oraz scenariuszy testowych na potrzeby systemu ETCS

Opis projektu:

 1. analiza złożonych przypadków działania systemu ETCS
 2. pojęcie hazardu
 3. wykrywanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych
 4. testowanie sytuacji mogących prowadzić do powstania niebezpieczeństwa
 5. sposoby radzenia sobie z hazardami

Temat 11 – Integracja systemu testowego opartego o aplikacje CANoe z różnymi platformami sprzętowymi

Opis projektu:

 1. optymalizacja kodu w systemie pomiarowym
 2. obsługa błędów aplikacji powstałych w czasie pomiarów
 3. sprawdzenie rożnych możliwości integracji środowiska CANoe z aplikacjami Matlab/Simulink firmy Mathworks
 4. wizualizacja stanu wejść/wyjść w aplikacji CANoe firmy Vector

Temat 12 – Przetwarzanie danych, interpretacja oraz raportowanie wyników testów funkcjonalnych w motoryzacji

Opis projektu:

 1. zarządzanie sprzętem, analiza dostępnych aplikacji oraz narzędzi - rozszerzenie o aplikacje internetowe (webowe)
 2. bazy danych, inne narzędzia umożliwiające współdzielenie danych zapisanych na serwerze
 3. rozwinięcie tematyki interfejsów graficznych
 4. integracja bazy danych z aplikacjami informującymi grupę pracowników o przydzielonym sprzęcie
 5. automatyczna notyfikacja użytkowników o kalibracji, przetrzymaniu sprzętu

Temat 13 – Implementacja biblioteki specjalizowanych modułów, wspomagających proces zdalnego nauczania we wskazanych (danych) dziedzinach nauki

Opis projektu:

 1. znalezienie w sieci Internet wzorca modułu do platformy Moodle
 2. zapoznanie się ze strukturą znalezionego modułu i wyodrębnienie plików odpowiedzialnych za wyświetlanie treści okna w trybie edycji i w trybie odczytu
 3. zaimplementowanie modułu odpowiedzialnego za określoną funkcjonalność platformy (z użyciem języków PHP, Java, JavaScript oraz systemu PostgreSQL lub MySQL)
 4. zaprojektowanie i wypełnienie treścią przykładowego kursu, wykorzystującego opracowane moduły

Temat 14 – Konwerter/edytor plików opisujących diagnostykę samochodową

Opis projektu:

 1. edytor danych diagnostycznych
 2. obsługa formatu wyjściowego ODX i basic diagnostic
 3. własny format przechowujący dane
 4. wyświetlanie i edycja plików