405436

Twoje IP: 3.215.182.36
2019-12-10 16:42:27

Staże i praktyki

Celem programu praktyk oraz staży krajowych i zagranicznych jest zwiększenie w latach 2013-2015 liczby studentów odbywających praktyki i staże oraz wzrost mobilności studentów poprzez realizację staży zagranicznych.
Zadanie obejmuje zorganizowanie:
  1. praktyk studenckich (min. 4 tygodnie), krajowych i zagranicznych, mający na celu wdrożenie studentów w realizację projektów przemysłowych;
  2. staży krajowych (min. 3 miesiące) mające na celu wsparcie realizacji projektów przemysłowych;
  3. staży zagranicznych (min. 3 miesiące) mające na celu wzrost mobilności studentów oraz poszerzenie horyzontów w zakresie współpracy międzynarodowej.

Informacje dla Firm zainteresowanych przyjęciem studentów i studentek
na staże lub praktyki w 2015 r.


Skrócony opis procesu przyjęcia studenta/studentki na staż/praktykę:
   1. Luty - zbieranie tematów staży i praktyk
   2. Początek marca - tematy pojawią się na stronie www projektu ZIP
   3. 11 Marca podczas Forum Pracodawców Firmy mogą prezentować tematy podczas części targowej i/lub także w trakcie prezentacji w auli
   4. Po 11 marca (tj. po Forum) zostanie uruchomiony proces zapisów studentów na wybrany temat, student może wybrać maksymalnie 3 tematy stażu (ma to na celu przyspieszenie procesu rekrtuacji w przypadku, gdyby Państwo nie zdecydowali się na danego kandydata, wtedy może on od razu podejść do rekrutacji w Firmie, którą wybrał w dalszej kolejności)
   5. Rekrutacja stażystów/praktykantów spośród zgłoszonych kandydatur. Rekrutację przeprowadza Firma zgłaszająca temat stażu/praktyki.  Sposób rekrutacji (może to być rozmowa kwalifikacyjna, test, zrobienie małej aplikacji, itp.) oraz wymagane dokumenty (CV, wykaz realizowanych projektów, udział w warsztatach itp.) określa Firma
   6. Informacja nt. wyników rekrutacji (informacje o zakwalifikowaniu studenta na staż/praktykę przekazuje Firma do Biura Projektu ZIP)
   7. Jeżeli w wyniku rekrutacji nastąpi sytuacja, w której student, którego Państwo wybrali jest zdecydowany do odbycia u Państwa stażu/praktyki następuje proces podpisania umowy
   8. Odbycie stażu/praktyki przez studenta/studentkę
   9. Złożenie przez Firmę i stażystę/praktykanta wszystkich dokumentów (sprawozdań, list obecności, itp.)

Firmy zainteresowane przyjęciem studenta lub studentki na staż czy praktykę proszone są o kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.