405415

Twoje IP: 3.215.182.36
2019-12-10 16:07:11

Regulamin staży i praktyk

Pobierz załącznik: Regulamin staży i praktyk (wersja 2 - ujednolicona)
Pobierz załącznik: Aneks nr 1 do Regulaminu staży i praktyk
1. Załącznik nr 1: Wniosek aplikacyjny o przyznanie stażu krajowego DOC PDF
2. Załącznik nr 1A: Wniosek aplikacyjny o przyznanie praktyki krajowej DOC PDF
3. Załącznik nr 2: Wniosek aplikacyjny o przyznanie stażu zagranicznego DOC PDF
4. Załącznik nr 2A: Wniosek aplikacyjny o przyznanie praktyki zagranicznej DOC PDF
5. Załącznik nr 3: Oświadczenie Przyjmującego na staż o woli przyjęcia Stażysty DOC PDF
6. Załącznik nr 3A: Oświadczenie Przyjmującego na praktykę o woli przyjęcia Praktykanta DOC PDF
7. Załącznik nr 4: Formularz Przyjmującego na staż DOC PDF
8. Załącznik nr 4A: Formularz Przyjmującego na praktykę DOC PDF
9. Załącznik nr 5: Zgoda Przyjmującego na staż/praktykę na przetwarzanie danych osobowych DOC PDF
10. Załącznik nr 6: Program stażu/praktyki DOC PDF
11. Załącznik nr 7: Miesięczny harmonogram stażu/praktyki DOC PDF
12. Załącznik nr 8: Arkusz oceny Stażysty/Praktykanta w procesie rekrutacyjnym DOC PDF
13. Załączniki nr 1-8 w wersji spakowanej RAR DOC PDF