405421

Twoje IP: 3.215.182.36
2019-12-10 16:16:41

CISCO IOS Network Security

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych specjalistyczną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowych. Program szkolenia obejmuje naukę konfiguracji urządzeń sieciowych firmy CISCO takich jak przełączniki, routery i zapory sieciowe. Formuła szkolenia opiera się na wykonywaniu zadań praktycznych w dedykowanym laboratorium. Uczestnik po odbyciu kursu posiadać będzie umiejętności pozwalające na opracowanie infrastruktury bezpieczeństwa sieci, rozpoznać zagrożenia i słabe punkty oraz potrafić im zaradzić.


Liczba grup: 1 grupa, maksymalnie 5-osobowa

Egzamin certyfikujący: CISCO 640-554 IINS

Miejsce szkolenia: Gliwice

Harmonogram szkolenia: Grupa nr 1

Planowany termin szkolenia: wrzesień - listopad 2015 r.


Materiały dydaktyczne ze szkolenia:
 1. Nowoczesne zagrożenia bezpieczeństwa sieci
 2. Sposoby zabezpieczania urządzeń sieciowych 
 3. Techniki AAA (Authentication, Authorization and Accounting)
 4. Sposoby budowania firewalli
 5. Wdrażanie technologii zabezpieczających przed włamaniem (IPS)
 6. Zabezpieczenia sieci LAN
 7. Kryptografia
 8. Wdrażanie połączeń VPN
 9. Zarządzanie bezpieczną siecią

Program szkolenia (80 godz. dydaktycznych):

 1. Nowoczesne zagrożenia bezpieczeństwa sieci
  1. podstawowe zasady bezpiecznej sieci
  2. robaki, wirusy i konie trojańskie
  3. metody przeprowadzania ataków
 2. Sposoby zabezpieczania urządzeń sieciowych
  1. zabezpieczanie dostępu do urządzeń i plików
  2. poziomy uprawnień i Role-Based CLI
  3. monitorowanie urządzeń sieciowych
  4. korzystanie z funkcji automatycznych
 3. Techniki AAA (Authentication, Authorization and Accounting)
  1. cel AAA
  2. konfiguracja lokalna AAA
  3. konfiguracja serwera w oparciu o AAA
 4. Sposoby budowania firewalli
  1. plisty kontroli dostępu
  2. zapory sieciowe
  3. Context-Based Access Control
  4. Zone-Based Firewall Policy
 5. Wdrażanie technologii zabezpieczających przed włamaniem (IPS)
  1. technologie IPS
  2. implementacja IPS
 6. Zabezpieczenia sieci LAN
  1. rozważania dotyczące zabezpieczeń warstwy sieciowej
  2. rozważania dotyczące zabezpieczeń warstwy łącza danych
  3. Wireless, VoIP i SAN podstawowe zasady dotyczące zabezpieczeń
  4. konfiguracja zabezpieczeń portów na przełącznikach
  5. technologie SPAN i RSPAN
 7. Kryptografia
  1. ausługi kryptograficzne
  2. hashe, podpisy cyfrowe i uwierzytelnianie
  3. szyfrowanie symetryczne i asymetryczne
 8. Wdrażanie połączeń VPN
  1. technologia VPN
  2. elementy VPN IPSec i ich działanie
  3. wdrażanie Site-to-Site IPSec VPN
  4. wdrażanie sieci VPN dostępu zdalnego
  5. wdrażanie SSL VPN
 9. Zarządzanie bezpieczną siecią
  1. planowanie kompleksowej polityki dotyczącej bezpieczeństwa w sieci