405426

Twoje IP: 3.215.182.36
2019-12-10 16:25:55

Szkolenie IBM DB2 10 for LUW

Celem szkolenia jest uzyskanie kompetencji niezbędnych do pracy w środowisku IBM DB2. Uczestnicy zajęć zapoznają się z produktami firmy IBM z zakresu Information Management. Zaprezentowane zostaną metody odwołania do danych za pomocą języka SQL oraz języka proceduralnego SQL PL (IBM DB2). Celem kursu jest również nabycie umiejętności zaawansowanego programowania w języku SQL. W trakcie kursu uczestnicy dowiedzą się jak przy użyciu powyższych technologii efektywnie tworzyć optymalne zapytania i procedury. Szkolenia skierowane jest do osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji zawodowych w zakresie wykorzystania baz danych DB2 firmy IBM.


Liczba grup: 2 grupy, maksymalnie 10-osobowe

Egzamin certyfikujący: IBM Certified Database Administrator – DB2 10.1 for Linux, UNIX and Windows (dla wszystkich uczestników szkolenia)

Miejsce szkolenia: Katowice (wykonawca zapewnia transport)

Harmonogram szkolenia: Grupa nr 1 | Grupa nr 2

Planowany termin szkolenia: kwiecień - maj 2015 r.Program szkolenia (32 godz. zegarowe):

 1. Planowanie
  1. ograniczanie dostępu do danych
  2. cechy i funkcje dostępne w narzędziach DB2 (narzędzia dostarczone z produktem – równoległość i przestrzeń itp., panel kontrolny, pomocnik konfiguracji, asystent konfiguracji, procesor linii komend)
  3. załadunek danych do bazy (OLTP vs. Hurtownie danych)
  4. nierelacyjna koncepcja danych (rozszerzenia)
  5. implikacja danych XML
 2. Bezpieczeństwo
  1. produkty DB2 (klient, serwer, itp.)
  2. przydzielanie uprawnień
  3. zakres opcji szyfrowania
  4. interpretacja wyników na podstawie podanych zapytań DDL SQL (nadanie uprawnień, odebranie uprawnień, nawiązywanie połączenia)
 3. Praca z bazami danych i obiektami baz danych
  1. identyfikacja i połączenia do serwera i bazy danych db2
  2. identyfikacja obiektów DB2
  3. charakterystyka i właściwości obiektów DB2
  4. analiza wyników w wyniku zapodania zapytania DDL SQL
 4. Praca z danymi DB2 z wykorzystaniem SQL
  1. analiza wyników w wyniku zapodania zapytania DML SQL
  2. użycie zapytania SQL do selekcji danych z tabel
  3. użycie języka SQL do posortowania danych lub ich grupowania
  4. użycie języka SQL do Updatu (aktualizacji), usunięcia lub wprowadzenia danych do bazy
  5. transakcje (np. Commit, rollbacl)
  6. wywoływanie procedur lub funkcji zdefiniowanych przez użytkownika
  7. analiza wyników w wyniku zapytania XQuery
 5. Praca z Tabelami, Widokami i Indeksami w DB2
  1. użycie różnych typów danych DB2
  2. tworzenie tabeli na podstawie podanego opisu
  3. identyfikacja sytuacji, w której powinna zostać zastosowana integralność referencyjna
  4. identyfikacja metod ograniczenia danych
  5. identyfikacja charakterystyki tabeli, widoku i indeksu
  6. identyfikacja sytuacji, w której powinnej być wykorzystany trigger (tj. wywoływacz)
  7. możliwość użycia typów danych do przechowywania danych XML
 6. Współbieżność danych
  1. identyfikacja czynników wpływających na blokowanie
  2. wylistowanie obiektów, dla których może wystąpić blokowanie
  3. identyfikacja charakterystki blokowania w DB2
  4. identyfikacja poziomów izolacji, które powinny być użyte w danym przypadku