405435

Twoje IP: 3.215.182.36
2019-12-10 16:41:02

Szkolenie Microsoft Database Administration Fundamentals

Szkolenie dzięki któremu uczestnicy zapoznają się z podstawową koncepcją baz danych, tworzeniem obiektów baz danych, przetwarzaniem, magazynowaniem danych oraz administrowaniem bazami danych.


Liczba grup: 2 grupy, maksymalnie 10-osobowe

Egzamin certyfikujący: Microsoft MTA EXAM 98-364 (dla wszystkich uczestników szkolenia)

Miejsce szkolenia: I-sza grupa - Katowice (wykonawca zapewnia transport); II-ga grupa - Gliwice

Planowany termin szkolenia: kwiecień - maj 2015 r.

Harmonogram szkolenia: Grupa nr 1 | Grupa nr 2Program szkolenia (24 godz. zegarowe):

 1. Podstawowa koncepcja baz danych
  1. wprowadzenie do koncepcji baz danych
  2. wprowadzenie do Data Manipulation Language (DML)
  3. wprowadzenie do Data Definition Language (DDL)
 2. Tworzenie obiektów baz danych
  1. definiowanie rodzajów danych
  2. tworzenie i wykorzystanie tabel
  3. tworzenie widoków
  4. tworzenie procedur składowanych
 3. Przetwarzanie danych
  1. wykorzystanie zapytań do wyboru danych
  2. wykorzystanie zapytań do wstawiania danych
  3. aktualizowanie danych i baz danych
  4. kasowanie danych
 4. Przechowywanie danych
  1. standaryzacja baz danych
  2. klucze podstawowe, klucze obce, klucze złożone
  3. indeksy klastrowane i nieklastrowane
 5. Administrowanie bazami danych
  1. ochrona baz danych