405416

Twoje IP: 3.215.182.36
2019-12-10 16:07:47

Szkolenie wg CISCO Academy

Szkolenie wg CISCO Academy to profesjonalne szkolenie z zakresu projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Celem szkolenia jest uzyskanie przez jego uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi, udokumentowanej przyznaniem certyfikatu CISCO CCNA!

Wiedza z zakresu zarządzania sieciami komputerowymi jest obecnie niezbędna dla specjalistów z dziedziny informatyki. Szkolenie prowadzone będzie w 4 modułach (łącznie aż 160 godzin!), co da uczestnikom zajęć pełną możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej w tej dziedzinie. Wiedza ta już dziś stanowi podstawę sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej i otwiera możliwość znalezienia satysfakcjonującej pracy, będąc jednocześnie solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej – również w firmach poza granicami kraju. Uzyskanie certyfikatu CISCO jest dla przyszłych pracodawców (również firm zagranicznych) zainteresowanych specjalistami w dziedzinie informatyki niezaprzeczalnym potwierdzeniem wysokiej wiedzy i umiejętności z tego zakresu.

W ramach szkolenia utworzona zostanie jedna 30-osobowa grupa. Każdy z uczestników zajęć uzyska dostęp do materiałów dydaktycznych (prezentacji, ćwiczeń, filmów) poprzez platformę www.netacad.com .

Harmonogram zajęć ustalany będzie na bieżąco przez uczestników i trenera. Po zakończeniu szkolenia 15 najlepszych uczestników, przystąpi do egzaminu końcowego, umożliwiającego uzyskanie certyfikatu Akademii Cisco.


Materiały dydaktyczne ze szkolenia:
 1. Podstawy działania sieci komputerowych
 2. Konfigurowanie routera
 3. Wykrywanie innych urządzeń sieciowych
 4. Zarządzanie oprogramowaniem Cisco IOS
 5. Routing i protokoły routingu
 6. Rozwiązywanie podstawowych problemów z routerem
 7. Warstwy pośrednie zestawu protokołów TCP/IP
 8. Listy kontroli dostępu (ACL)
 9. Wprowadzenie do routingu bezklasowego
 10. Protokół OSPF
 11. Protokół EIGRP
 12. Pojęcia związane z przełączaniem
 13. Przełączniki
 14. Konfiguracja przełącznika
 15. Wirtualne sieci LAN
 16. Technologie używane w sieciach WAN
 17. ISDN

Termin szkolenia: grudzień 2013 r. - wrzesień 2014 r.Program szkolenia (160 godz.):

Moduł 1 - Semestr CCNA1 - Podstawy sieci:
 1. komunikacja w sieci
 2. warstwa aplikacji modelu OSI
 3. warstwa transportowa modelu OSI
 4. warstwa sieci modelu OSI
 5. adresacja sieci przy użyciu IPv4
 6. warstwa łącza danych modelu OSI
 7. warstwa fizyczna modelu OSI
 8. standard Ethernet
 9. planowanie i okablowanie sieci
 10. konfiguracja i testowanie sieci

Moduł 2 - Semestr CCNA2 - Protokoły routingu:
 1. wprowadzenie do routingu i przekazywania pakietów
 2. routing statyczny
 3. wprowadzenie do protokołów routingu dynamicz
 4. protokoły routingu oparte na wektorze odległości
 5. protokół RIPv1, VLSM, CIDR
 6. protokół RIPv2
 7. szczegółowe omówienie tablicy routingu
 8. protokół EIGRP
 9. protokoły routingu oparte na stanie łącza
 10. protokół OSPF

Moduł 3 - Semestr CCNA3 - Przełączanie w sieciach LAN i sieci bezprzewodowe:
 1. projektowanie sieci LAN
 2. podstawy przełączania i konfiguracji przełączników
 3. VLAN – wirtualne sieci LAN
 4. protokół VTP
 5. protokół STP
 6. routing między sieciami VLAN
 7. podstawy teoretyczne i konfiguracja sieci bezprzewodowych

Moduł 4 - Semestr CCNA4 - Sieci WAN:
 1. wprowadzenie do sieci WAN
 2. protokół PPP
 3. protokół Frame Relay
 4. bezpieczeństwo sieci
 5. listy kontroli dostępu – ACL
 6. linie dzierżawione, kablowe, DSL, VPN
 7. protokół DHCP, NAT, IPv6
 8. rozwiązywanie problemów z siecią Frame Relay