405432

Twoje IP: 3.215.182.36
2019-12-10 16:39:38

Szkolenie z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji

Krótkie szkolenie w formie 2 wykładów z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji, będzie miało na celu propagowanie wiedzy ekologicznej wśród studentów/studentek, zwiększenie świadomości, uwrażliwienie na działania chroniące środowisko naturalne, prezentację możliwości stosowania rozwiązań proekologicznych w pracy Automatyka, Elektronika czy Informatyka.

UWAGA: Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników projektu, a obecność na wykładach potwierdzana będzie każdorazowo podpisem na liście obecności.

Materiały dydaktyczne z wykładów:
 1. Podstawowe pojęcia ochrony środowiska, rodzaje i źródła zanieczyszczeń
 2. Europejski i regionalny program ochrony środowiska
 3. Zabezpieczenia konstrukcji obiektów, ograniczające wpływ awarii i katastrof na środowisko naturalne
 4. Odpowiedzialność cywilna i karna w ochronie środowiska

Termin szkolenia: listopad - grudzień 2013 r.

Więcej informacji w Regulaminie szkolenia z ochrony środowiska naturalnego


Program szkolenia (8 godz.):

Wykład 1: Podstawowe pojęcia ochrony środowiska, rodzaje i źródła zanieczyszczeń (2 godz.)
 1. podstawowe pojęcia dotyczące ochrony środowiska w świetle ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
 2. omówienie aspektów związanych z uzyskaniem tzw. "decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"

Wykład 2: Europejski i regionalny program ochrony środowiska (2 godz.)
 1. prezentacja planów strategii Europa 2020 w kontekście ochrony środowiska
 2. omówienie aspektów prawnych związanych z przygotowaniem programów ochrony środowiska, przykłady programów ochrony środowiska

Wykład 3: Zabezpieczenia konstrukcji obiektów, ograniczające wpływ awarii i katastrof na środowisko naturalne (2 godz.)
 1. przedstawienie zakładów stwarzających zwiększone ryzyko występowania awarii przemysłowych
 2. prezentacja przepisów prawnych i procedur w związku z możliwością wystąpienia poważnych awarii
 3. przykłady poważnych awarii przemysłowych i katastrof w Polsce i na świecie
 4. zapobieganie poważnym awariom i katastrofom - przykłady rozwiązań

Wykład 4: Odpowiedzialność cywilna i karna w ochronie środowiska (2 godz.)
 1. zapoznanie z przepisami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej i karnej w kontekście ochrony środowiska
 2. przedstawienie diagnozy konfliktów społecznych, które mają kontekst ekologiczny oraz techniki i procedury postępowania służące ich rozwiązywaniu
 3. omówienie przepisów prawa karnego - kwestie ochrony przed zanieczyszczeniami, odpadami i promieniowaniem