405400

Twoje IP: 3.215.182.36
2019-12-10 15:40:28

Szkolenie z programowania w .Net

Szkolenie skierowane jest do osób pragnących posiąść umiejętności budowania aplikacji webowych w technologii ASP.NET WebForms oraz MVC z wykorzystaniem języka C#. Uczestnicy zapoznają się z narzędziami i językami wymaganymi do budowy aplikacji webowych ASP.NET.


Liczba grup: 1 grupa, maksymalnie 15-osobowa

Egzamin certyfikujący: Projektowanie Aplikacji Webowych MVC MTA Exam 70-486

Miejsce szkolenia: Gliwice

Planowany termin szkolenia: październik - listopad 2015 r.Program szkolenia (40 godz. dydaktycznych):

 1. Zapoznanie z ASP.NET MVC 4
  1. wprowadzenie do technologii Web firmy Microsoft
  2. omówienie ASP.NET 4.5
  3. wprowadzenie do ASP.NET MVC 4
 2. Projektowanie aplikacji Web w ASP.NET MVC 4
  1. planowanie
  2. projektowanie modeli, kontrolerów oraz widoków
 3. Tworzenie modeli ASP.NET MVC 4
  1. tworzenie modeli MVC
  2. praca z danymi
 4. Tworzenie kontrolerów ASP.NET MVC 4
  1. pisanie kontrolerów i akcji
  2. pisanie filtrów akcji
 5. Tworzenie widoków ASP.NET MVC 4
  1. tworzenie widoków w składni Razor
  2. wykorzystanie HTML Helpers
  3. ponowne wykorzystanie kodu w widokach
 6. Testowanie i analizowanie aplikacji Web ASP.NET MVC 4
  1. jednostki komponentów testowania MVC
  2. implementacja strategii obsługi wyjątków
 7. Strukturyzowanie aplikacji Web ASP.NET MVC 4
  1. analiza architektury informacji
  2. konfigurowanie tras
  3. tworzenie struktury nawigacji
 8. Stosowanie stylki do aplikacji Web ASP.NET MVC 4
  1. wykorzystanie szablonów widoków
  2. stosowanie CSS do aplikacji MVC
  3. tworzenie adaptywnego interfejsu użytkownika
 9. Tworzenie reagujących stron w aplikacjach Web ASP.NET MVC 4
  1. wykorzystanie AJAX i aktualizacji części kodu
  2. implementacja strategii buforowania
 10. Wykorzystanie JavaScript oraz jQuery w reagowaniu aplikacji Web MVC
  1. renderowanie i uruchamianie kodu JavaScript
  2. wykorzystanie jQuery i jQueryUI
 11. Kontrolowanie dostępu do aplikacji Web ASP.NET MVC 4
  1. implementacja uwierzytelniania i autoryzacji
  2. przyznawanie ról i członkostwa
 12. Tworzenie odpornych aplikacji Web ASP.NET MVC 4
  1. tworzenie bezpiecznych witryn
  2. zarządzanie stanem
 13. Wykorzystanie Windows Azure Web Services w aplikacjach ASP.NET MVC 4
  1. wprowadzenie do Windows Azure
  2. projektowanie i pisanie Windows Azure Services
  3. zawieranie Windows Azure Services w aplikacjach Web
 14. Implementacja Web APIs w aplikacjach Web ASP.NET MVC 4
  1. tworzenie Web API
  2. odwołania Web API z aplikacji Web i aplikacji mobilnych
 15. Obsługiwanie żądań w aplikacjach Web ASP.NET MVC 4
  1. wykorzystanie modułów HTTP i obsługa HTTP
  2. wykorzystanie Web Sockets
 16. Wdrażanie aplikacji Web ASP.NET MVC 4
  1. wdrażanie aplikacji Web
  2. wdrażanie aplikacji MVC 4