405391

Twoje IP: 3.215.182.36
2019-12-10 15:29:56

Szkolenie z przedsiębiorczości

Szkolenie z przedsiębiorczości w formie 7 wykładów (15 godz.) połączonych z warsztatami praktycznymi (15 godz.) będzie miało na celu przybliżenie studentom/studentkom podstawowej wiedzy z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Taka forma "samozatrudnienia", bardzo popularna w obecnych czasach, wymaga od przedsiębiorców określonych cech, m.in. umiejętności dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowości do podejmowania ryzyka.

UWAGA: Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników projektu, a obecność na wykładach i warsztatach potwierdzana będzie każdorazowo podpisem na liście obecności.

Materiały ze szkoleń:
 1. Zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 2. Tworzenie modeli biznesowych
 3. Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych
 4. Prawo własności intelektualnej
 5. Kreatywność (kreatywne rozwiązywanie problemów)
 6. Autoprezentacja przedsiębiorcy
 7. Instytucje otoczenia biznesu (technoparki, centra transferu technologii, itd.)
 
Termin szkolenia: listopad 2013 r. - marzec 2014 r.Program szkolenia (30 godz.):

Cykl 1: Aspekty finansowo-prawne z zakresu przedsiębiorczości
 1. TEMAT 1: Zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (4 godz.)
 2. TEMAT 2: Tworzenie modeli biznesowych (4 godz.)
 3. TEMAT 3: Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz w trakcie jej prowadzenia (6 godz.)
 4. TEMAT 4: Prawo własności intelektualnej (4 godz.)

Cykl 2: Aspekty interpersonalne z zakresu przedsiębiorczości
 1. TEMAT 5: Kreatywność (kreatywne rozwiązywanie problemów) (4 godz.)
 2. TEMAT 6: Autoprezentacja przedsiębiorcy (4 godz.)
 3. TEMAT 7: Instytucje otoczenia biznesu (technoparki, centra transferu technologii, itd.) (4 godz.)