405383

Twoje IP: 3.215.182.36
2019-12-10 15:29:05

Warsztaty z pracy zespołowej

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników projektu z podstawowymi zagadnieniami pracy zespołowej, tak aby byli jak najlepiej przygotowani do pracy w projektach inżynieryjnych w kilkuosobowych grupach roboczych (3-6 osób w grupie).
Warsztaty będą miały formę wykładu połączonego z ćwiczeniami praktycznymi. Celem wykładu jest przeprowadzenie wstępu teoretycznego do prezentowanych zagadnień, wraz z podaniem praktycznych zastosowań i przykładów. Celem części praktycznej jest zaznajomienie uczestników warsztatów z omawianymi metodami poprzez ćwiczenia praktyczne.

UWAGA: Warsztaty są obowiązkowe dla uczestników projektów mentorskich, a obecność potwierdzana będzie każdorazowo podpisem na liście obecności.


Materiały z warsztatów:
  1. Warsztaty z pracy zespołowej - cykl I
  2. Warsztaty z pracy zespołowej - cykl II i III


Program szkolenia (12 godz.):
  1. Etapy formowania się grupy
  2. Typy osobowości
  3. Rola lidera w zespole, typy lidera oraz podział zadań w zespole
  4. Komunikacja – rodzaje komunikacji (werbalna i niewerbalna), elementy mowy ciała
  5. Zarządzanie wizualne – połączenie komunikacji wraz z organizacją czasu pracy
  6. Organizacja czasu pracy
  7. Metody rozwiązywania konfliktów