405441

Twoje IP: 3.215.182.36
2019-12-10 16:47:16

Szkolenie z zaawansowanego programowania w C#

W trakcie szkolenia uczestnicy kurs posiądą umiejętności programistyczne, które są niezbędne dla programistów do tworzenia aplikacji Windows przy użyciu języka C#. Podczas pięciu dni szkolenia uczestnicy opanują podstawową strukturę, składnię i szczegółową implementację języka C#.


Liczba grup: 1 grupa, maksymalnie 15-osobowa

Egzamin certyfikujący: Programming in C# MTA Exam 70-483

Miejsce szkolenia: Gliwice

Planowany termin szkolenia: wrzesień - październik 2015 r.Program szkolenia (40 godz. dydaktycznych):

 1. Przegląd składni C#
  1. ograniczanie dostępu do danychprzegląd pisania aplikacji w C#
  2. typy danych, operatory i wyrażenia
  3. konstrukcje języka programowania C#
 2. Tworzenie metod, obsługa wyjątków i monitorowanie aplikacji
  1. tworzenie i wywoływanie metod
  2. tworzenie metod przeciążonych i używanie parametrów wyjściowych i opcjonalnych
  3. obsługa wyjątków
  4. monitorowanie aplikacji
 3. Pisanie kodu w aplikacjach z graficznym interfejsem użytkownika
  1. implementacja struktur i wyliczeń
  2. organizacja danych w kolekcje
  3. obsługa zdarzeń
 4. Tworzenie klas i implementacja typowanych kolekcji
  1. tworzenie klas
  2. definiowanie i implementacja interfejsów
  3. implementacja typowanych kolekcji
 5. Tworzenie hierarchii klas przy użyciu dziedziczenia
  1. tworzenie hierarchii klas
  2. rozszerzanie klas .NET Framework
  3. tworzenie typów rodzajowych
 6. Odczyt i zapis danych lokalnych
  1. odczyt i zapis plików
  2. serializacja i deserializacja danych
  3. wykonywanie operacji I/O przy użyciu strumieni
 7. Dostęp do baz danych
  1. tworzenie i używanie modeli Entity Framework
  2. odpytywanie danych przy użyciu LINQ
  3. aktualizacja danych przy użyciu LINQ
 8. Dostęp do danych zdalnych
  1. dostęp do danych w sieci Web
  2. dostęp do danych w chmurze
 9. Projektowanie interfejsu użytkownika w aplikacjach graficznych
  1. używanie XAML do definiowania interfejsu użytkownika
  2. wiązanie kontrolek z danymi
  3. stosowanie stylów w interfejsie użytkownika
 10. Ulepszanie wydajności i responsywności aplikacji
  1. implementacja wielozadaniowości przy użyciu zadań i wyrażeń lambda
  2. wykonywanie operacji asynchronicznie
  3. synchronizacja równoległego dostępu do danych
 11. Integracja z kodem niezarządzalnym
  1. tworzenie i używanie obiektów dynamicznych
  2. zarządzanie cyklem życia obiektów i kontrola zasobów niezarządzalnych
 12. Tworzenie typów wielokrotnego użycia i podzespołów
  1. zapoznawanie się z metadanymi obiektu
  2. tworzenie i używanie własnych podzespołów
  3. generowanie kodu zarządzalnego
  4. wersjonowanie, podpisywanie i instalacja podzespołów
 13. Szyfrowanie i deszyfrowanie danych
  1. implementacja szyfrowania symetrycznego
  2. implementacja szyfrowania asymetrycznego