405418

Twoje IP: 3.215.182.36
2019-12-10 16:11:10

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

Zajęcia wyrównawcze z fizyki z elementami elektrotechniki obejmują program nauczania dla 10 godzin lekcyjnych zajęć wyrównawczych z zakresu tematycznego określonego w programie nauczania przewidzianego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Termin realizacji warsztatów: semestr I w roku akademickim 2012/2013

Materiały dydaktyczne z zajęć:
   1. Elementarne zagadnienia o obwodach prądu stałego: prawo Ohma, szeregowe i równoległe połączenie rezystorów
   2. Pierwsze prawo Kirchhoffa dla obwodów prądu stałego, wprowadzenie i omówienie woltomierza
   3. Drugie prawo Kirchhoffa dla obwodów prądu stałego, wprowadzenie i omówienie amperomierza
   4. Idealne i rzeczywiste źródła energii, bateria, akumulator
   5. Pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej elementów liniowych (rezystor) i nieliniowych (żarówka)